Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3065
Title: Trên đỉnh phố WALL
Other Titles: One up on Wall street
Authors: Lynch, Peter
Trần, Thanh Hương (Dịch)
Keywords: Thị trường chứng khoán
Đầu tư tài chính
Bí quyết thành công
Thành công trong kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Tài liệu là một trong những cuốn sách kinh điển về đầu tư chứng khoán. Tác giả đã đưa ra những chỉ dẫn dễ dàng áp dụng để có thể lựa chọn được những danh mục dài từ không có danh mục nào bằng việc đánh giá các báo cáo tài chính của công ty và nhận ra những con số thực sự có giá trị; Giải thích làm thế nào để theo đuổi các cổ phiếu và đưa ra những chỉ dẫn để đầu tư theo chu kỳ hay thay đổi hoàn toàn...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3065
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0056.pdf20,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.