Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3060
Title: Đào tạo nguồn nhân lực làm sao để khỏi "ném tiền qua cửa sổ"?
Authors: Ngô, Trương Hoàng Thy
Keywords: Đào tạo
Nhân lực
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Trẻ
Abstract: Tìm hiểu về đào tạo nguồn nhân lực, lợi ích và những hình thức thay thế cho đào tạo. Xác định nhu cầu đào tạo, những phương pháp sử dụng trong đánh giá nhu cầu. Lên kế hoạch chuẩn bị, xác định mục tiêu và hình thức đào tạo
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3060
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0093.pdf4,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.