Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3057
Title: Kỹ năng ra quyết định
Other Titles: Making decisions
Authors: Heller, Robert
Kim, Phượng (Dịch)
Lê, Ngọc Phương Anh (Dịch)
Keywords: Người quản lý
Nghệ thuật lãnh đạo
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày một quy trình quyết định hợp lí bao gồm các công cụ giúp đánh giá, lựa chọn những phương án tốt nhất để đạt được mục tiêu. Hạn chế nhược điểm cá nhân và biết cách tổ chức việc ra quyết định như thiết lập bối cảnh, nhìn nhận vấn đề; Đề xuất phương án, đánh giá phương án, các nhược điểm của con người và cạm bẫy của tổ chức. Hướng dẫn cách chuyển biến việc ra quyết định hiệu quả thành một thói quen trong tổ chức
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3057
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0174.pdf4,95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.