Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3043
Title: Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
Other Titles: Managing change and transition
Authors: Trần, Thị Bích Nga
Phạm, Ngọc Sáu
Tuấn, Phước
Keywords: Quản lý kinh tế
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Các quy mô thay đổi, các hình thức thay đổi và phương pháp tiếp cận giải quyết những biến động do thay đổi gây ra, cách thực hiện thành công quá trình thay đổi và giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra trong kinh doanh. Đánh giá và chọn lựa các phương pháp tiếp cận thay đổi.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3043
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0164.pdf15,32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.