Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3041
Title: Quản lý khủng hoảng
Other Titles: Crisis Management
Authors: Trần, Thị Bích Nga
Phạm, Ngọc Sáu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Khủng hoảng
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn các nhà quản lý kinh doanh cách nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng trong kinh doanh; Nguồn gốc, cách nhận diện những khủng hoảng có thể xảy ra; Đánh giá mức độ tổn thất và lập ưu tiên cho những nguy cơ khủng hoảng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3041
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0165.pdf13,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.