Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3035
Title: Làm việc với người khó tính
Other Titles: Dealing with difficult people
Authors: Osborne, Christina
Dương, Trí Hiển (Dịch)
Keywords: Người lao động
Quản trị nhân sự
Xung đột
Issue Date: 2007
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn cách nhận biết người khó tính. Đưa ra một số phương pháp hợp tác làm việc và cách xử lý xung đột trong công việc
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3035
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0173.pdf4,67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.