Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3032
Title: Tư duy tích cực
Other Titles: Positive thinking
Authors: Quillliam, Susan
Nguyễn, Hải Lưu (Dịch)
Dương, Trí Hiển (Dịch)
Keywords: Tâm lý học ứng dụng
Nghệ thuật sống
Issue Date: 2007
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn bạn thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống để tự tin hơn vào bản thân, đồng thời đưa ra những phân tích và minh hoạ giúp bạn xác định yếu tố tiêu cực và thay đổi nó, nâng cao lòng tin và nhận biết các phương thức kiểm soát tâm lý và cảm xúc, đưa ra những lời khuyên, bài học bổ ích áp dụng trong cuộc sống hàng ngày
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3032
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0172.pdf8,2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.