Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3030
Title: Giám đốc làm gì để không phạm sai lầm
Keywords: Khoa học quản lý
Người quản lý
Nghệ thuật quản lý
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Hướng tới mục đích là giúp giám đốc sớm phát hiện và khắc phục những sai lầm của mình. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc miêu tả sự việc mà còn đi sâu nghiên cứu về bản chất và nguyên lý trong kinh doanh và những điều kiện cơ bản của các nhà kinh doanh thành công. Bên cạnh đó, tài liệu còn phản ánh sát thực tình hình thực tế trong cuộc sống của nền kinh tế xã hội hiện nay, nên nó có giá trị đọc hiểu và áp dụng thực tiễn rất cao, giúp chủ doanh nghiệp mở rộng tầm nhìn, giải toả được nhiều điều trăn trở và đi những bước vững chắc tới thành công.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3030
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0058.pdf19,41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.