Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3027
Title: Các phương pháp thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ
Authors: Đoàn, Văn Trường
Keywords: Quyền sở hữu trí tuệ
Tài sản vô hình
Thẩm định giá
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Trình bày lý luận chung về tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ. Thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Các phương pháp thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3027
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0063.pdf16,87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.