Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3023
Title: Quản lý dự án lớn và nhỏ
Other Titles: Managing project large and small
Authors: Trần, Thị Bích Nga
Phạm, Ngọc Sáu
Keywords: Quản lý kinh tế
Quản lý dự án
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày quy trình quản lý dự án, những nhân vật chính của dự án, nội dung hoạt động của dự án, cơ cấu tổ chức để hành động, phân chia công việc, lịch trình công việc, quản lý rủi ro, điều chỉnh dự án
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3023
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0166.pdf13,66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.