Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3020
Title: PR hiệu quả
Other Titles: Effective public relations
Authors: Ali, Moi
Hoàng, Ngọc Tuyến (Dịch)
Keywords: Quan hệ công chúng
Hoạt động tiếp thị
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày các khía cạnh chính trong công tác PR, từ kỹ năng quan hệ với giới báo chí, truyền thông, kỹ năng tổ chức sự kiện đến phương pháp thiết kế tài liệu quảng cáo, giới thiệu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3020
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0171.pdf9,04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.