Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3018
Title: Quản lý thời gian
Other Titles: Time management
Authors: Trần, Thị Bích Nga (Dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (Dịch)
Keywords: Thời gian lao động
Thành công cá nhân
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Cung cấp những thông tin thiết thực và hữu ích giúp bạn quản lý thời gian một cách có ý thức nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc như: Xác định mức độ ưu tiêu cho mục tiêu công việc, xem xét cách sử dụng thời gian, lập kế hoạch, tránh lãng phí thời gian và duy trì sự cân bằng giữa công việc và thời gian
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3018
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0170.pdf16,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.