Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3013
Title: Huấn luyện và truyền kinh nghiệm
Other Titles: Coaching and mentoring
Authors: Trần, Thị Bích Nga (Dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (Dịch)
Keywords: Quản trị nhân sự
Người quản lý
Quản lý điều hành
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Những kinh nghiệm cơ bản của huấn luyện cho nhà quản lý và nhân viên, biện pháp để huấn luyện, cố vấn đạt hiệu quả, những mục tiêu trong sự nghiệp cá nhân. Quy trình bốn bước của việc huấn luyện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3013
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0179.pdf14,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.