Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3003
Title: Trao quyền trong thực tế : từ phân tích đến thực hiện
Other Titles: Empowerment in practice : from analysis to implementation
Authors: Alsop, Ruth
Bertelsen, Mette Frost
Hollano, Jeremy
Lê, Kim Tiên (Dịch)
Lê, Đồng Tâm (Dịch)
Trần, Phương Hà (Dịch)
Keywords: Phát triển cộng đồng
Quy hoạch xã hội
Quyền lực
Issue Date: 2006
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Phân tích, đưa ra các khái niệm về trao quyền, nội dung, ý nghĩa của trao quyền và giải thích cách sử dụng khuôn khổ trao quyền nhằm mục đích hiểu, đo lường, theo dõi và điều hành chính sách và thông lệ về trao quyền. Nghiên cứu và đánh giá 5 tình huống trao quyền của 5 quốc gia
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3003
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0177.pdf9,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.