Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3002
Title: Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
Other Titles: Performance managerment
Authors: Trần, Thị Bích Nga (Dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (Dịch)
Keywords: Hiệu suất lao động
Quản trị nhân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Những kinh nghiệm về quản lí công ty: thiết lập mục tiêu, hiệu suất làm việc, khắc phục thiếu sót và cải thiện hiệu suất làm việc, phát triển nhân viên, những trở ngại khó khắc phục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3002
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0168.pdf17,49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.