Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2997
Title: Phân tích dự án đầu tư: Làm thế nào để dự án của bạn được duyệt?
Keywords: Dự án đầu tư
Quản lý dự án
Issue Date: 2006
Publisher: Trẻ
Abstract: Tìm hiểu, đánh giá các ý tưởng kinh doanh và triển khai thành dự án; Giới thiệu một số kỹ thuật phân tích để lựa chọn dự án, tìm hiểu nguồn vốn thực hiện dự án và các bước hình thành, chuẩn bị dự án.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2997
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0196.pdf4,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.