Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2993
Title: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Other Titles: Creating teams with an edge
Authors: Trần, Thị Bích Nga (Dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (Dịch)
Keywords: Nhóm làm việc
Hiệu suất lao động
Quản trị nhân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nhóm làm việc, cách đánh giá, xây dựng nhóm làm việc hiệu quả: thành lập nhóm, quản lý nhóm, hoạt động theo nhóm, nhóm ảo, phương pháp thành một người có tinh thần làm việc theo nhóm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2993
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0169.pdf13,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.