Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2992
Title: Quản trị Marketing
Authors: Kotler, Philip
Vũ, Trọng Hùng (Dịch)
Keywords: Quản trị tiếp thị
Tiếp thị
Kinh doanh
Issue Date: 2003
Publisher: Thống kê
Abstract: Những hiểu biết về quản trị marketing; Phương pháp phân tích những vấn đề thường gặp trong quản trị marketing. Giới thiệu các bộ môn kinh tế, khoa học hành vi, lý thuyết quản trị và toán học. Vận dụng tư duy marketing vào sản phẩm, dịch vụ thị trường
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2992
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0198.pdf30,1 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.