Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2991
Title: Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường
Other Titles: Kotler on marketing : How to create, win, and dominate markets
Authors: Kotler, Philip
Vũ, Tiến Phúc (Dịch)
Keywords: Quản trị chiến lược
Nghệ thuật kinh doanh
Marketing
Issue Date: 2007
Publisher: Trẻ
Abstract: Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler: xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/2991
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0202.pdf26,54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.