Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20701
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Kinh Nam-
dc.date.accessioned2023-02-06T07:53:29Z-
dc.date.available2023-02-06T07:53:29Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn1859-0810-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20701-
dc.language.isovivi
dc.publisherHiệp Hội Thiết bị Giáo dục Việt Namvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thiết bi Giáo dục, tháng 11-2022;tr. 244-246-
dc.subjectChính sách kinh tếvi
dc.titleNghiên cứu chính sách kinh tế nhiều thành phần trong tác phẩm "Thường thức chính trị" của Hồ Chí Minh - Sự kết thừa và vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới.vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Kỹ năng mềm - Đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.