Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Vân Anh (GVHD)-
dc.contributor.authorThái, Thị Thùy Dương-
dc.date.accessioned2022-04-21T01:13:54Z-
dc.date.available2022-04-21T01:13:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20465-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu là hướng đến việc xác định, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ viên chức và người lao động tại Trường Tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng đã được sử dụng trong đề tài nghiên cứu. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính: tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trước liên quan, tác giả đã xây dựng được mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết. Sau đó, tác giả tiến hành thảo luận nhóm với giảng viên hướng dẫn và các chuyên viên nhà trường. Từ đó, tác giả điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo chuẩn bị cho công tác khảo sát phục vụ cho nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy với số lượng mẫu khảo sát tổng thể là 130 mẫu trên tổng số 132 viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường Tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu từ 130 phiếu khảo sát sẽ được tiến hành xử lý thông qua phần mềm SPSS 20.0. Kết quả phân tích hồi quy đa biến xác định động lực làm việc của đội ngũ viên chức và người lao động tại Trường Tiểu học Thắng Nhì chịu tác động của 04 nhân tố theo mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau: (1) Cơ chế chính sách (β = 0.281); (2) Nhân tố bên trong (β = 0.228); (3) Nhân tố bên ngoài (β = 0.189); (4) Nhân tố nội tại bản thân (β = 0.169). Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho Ban giám hiệu của Trường Tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu có những chính sách phù hợp, thiết thực nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức và người lao động. Từ những chính sách đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường; và góp phần hoàn thiện chính sách, duy trì nguồn nhân lực cho nhà trường.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectQuản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩvi
dc.subjectQuan hệ lao độngvi
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ viên chức và người lao động tại Trường Tiểu học Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thai-Thi-Thuy-Duong.pdf2,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.