Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Đông (GVHD)-
dc.contributor.authorNguyễn, Nam Thắng-
dc.date.accessioned2022-03-07T02:31:26Z-
dc.date.available2022-03-07T02:31:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20440-
dc.description.abstractNghiên cứu tiến hành phân tích thực trạng công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả công tác quản nguồn nhân lực đáp ưng nhu cầu nhân sự trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu đã xác định công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh BR-VT bao gồm 4 thành phần: Yếu tố “Đánh giá nhu cầu đào tạo”: Giúp đạt được hiệu quả đào tạo so với mong muốn thông qua hiệu suất làm việc; Giúp cán bộ, công chức đạt được kiến thức và kỹ năng cần có; Giúp cán bộ, công chức phát triển sự nghiệp. Yếu tố “Đánh giá mục tiêu đào tạo”: Giúp thực hiện hiệu quả trên các khía cạnh kỹ thuật của công việc; Giúp cải thiện chất lượng công việc; Giúp khắc phục hiệu suất quá khứ kém. Yếu tố “Đánh giá công tác thực hiện đào tạo”: Sự hỗ trợ đào tạo từ cấp cán bộ quản lý, giám sát viên, đồng nghiệp; Sự chuyển giao kiến thức trong tổ chức hiệu quả, mọi người được tạo điều kiện tối đa để chia sẻ kiến thức; Chương trình đào tạo linh hoạt với nhiều phương pháp đào tạo khác nhau. Yếu tố “Đào tạo các nội dung liên quan đến CMCN 4.0”: Xác định cụ thể nhu cầu đào tạo trên cơ sở định hướng CMCN 4; Nội dung chương trình đào tạo thường đề cập đến những thay đổi trong CMCN 4.0; Cán bộ công chức được định hướng chuẩn bị trong giai đoạn chuyển đổi thời kỳ công nghiệp; Hướng dẫn cán bộ, lãnh đạo cách sử dụng hiệu quả các phần mềm tự động. Cuối cùng, một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectQuản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩvi
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcvi
dc.titleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Nam-Thang.pdf3,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.