Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Thiên Ân-
dc.contributor.authorPhan, Ngọc Hoàng (GVHD)-
dc.date.accessioned2021-11-16T02:47:36Z-
dc.date.available2021-11-16T02:47:36Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20331-
dc.description.abstractXây dựng một Website học tập sử dụng ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET Core; Xây dựng CSDL dựa trên những thông tin thu thập được; Mô tả dữ liệu thu thập được dưới dạng Class Model; Xây dựng được các chức năng của một ứng dụng website học tập; Giao diện phù hợp, phân bố đầy đủ các chức năng và thân thiện với người quản lý người sử dụng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectWebsite -- Ứng dụngvi
dc.titleXây dựng ứng dụng Website học tập online bằng ASP.Net Core: Đồ án tốt nghiệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Hoang-Thien-An.pdf3,96 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.