Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Sĩ Trí (GVHD)-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hùng-
dc.date.accessioned2021-07-26T07:53:08Z-
dc.date.available2021-07-26T07:53:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20266-
dc.description.abstract“Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang” là cần thiết và cũng phù hợp với định hướng quản lý thuế của ngành thuế tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP.Nha Trang trong giai đoạn 2017-2019, chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý thuế và có giải pháp để hoàn thiện cho phù hợp. Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với cácp hương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp đánh giá bình quân… nhằm đánh giá và rút ra được những vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu trong công tác quản lý thuế đối với DN trên địa bàn TP. Nha Trang. Trên cơ sở những đánh giá này, tác giả tìm nguyên nhân vì sao đưa đến những tồn tại của công tác quản lý của Chi cục Thuế trong những năm qua. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng, thành công trong công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế TP Nha Trang như là thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế; Rà soát, đối chiếu, phân loại, theo dõi số nợ thuế, Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tỷ trọng nợ chờ xử lý trên tổng nợ có xu hướng giảm dần; tỷ lệ đơn khiếu nại được giải quyết đúng hạn luôn chiếm trên 90% trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectThuế -- Luận văn thạc sĩvi
dc.subjectThuế doanh nghiệpvi
dc.titleMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang: Luận văn Thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Hung.pdf1,69 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.