Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Thị Thu Hồng (GVHD)-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thanh Trang-
dc.date.accessioned2021-03-12T02:50:58Z-
dc.date.available2021-03-12T02:50:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn bó của các đối tượng lao động đối với tổ chức; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn bó với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn bó của họ đối với tổ chức tại Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.subjectCán bộ công chức -- Luận văn thạc sĩvi
dc.subjectNgười lao động -- Luận văn thạc sĩvi
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố Bà Rịa: Luận văn thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Thanh-Trang.pdf1,58 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.