Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Đức Phú-
dc.contributor.authorVõ, Thị Thu Hồng (GVHD)-
dc.date.accessioned2020-08-03T02:44:27Z-
dc.date.available2020-08-03T02:44:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19970-
dc.description.abstractĐề tài thực hiện phân tích hồi quy đa biến với dữ liệu dựa trên khảo sát 200 hộ nông dân hiện đang sinh sống và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên định mức. Qua kết quả phân tích tương quan và hồi quy, tác giả thấy rằng có 8/8 yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập từ mô hình nghiên cứu đề xuất. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ sắp theo thứ tự mức độ ảnh hưởng giảm dần bao gồm Kinh nghiệm làm nông nghiệp của chủ hộ; Trình độ học vấn chủ hộ; Diện tích đất sản xuất; Giới tính chủ hộ; Số hoạt động tạo thu nhập; Tiếp cận vốn vay; Số lao động trong hộ; Tham gia hoạt động khuyến nông. Do đó, các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%. Kết quả nghiên cứu là những cơ sở cần thiết để tác giả đề xuất các hàm ý quản trị cho chính quyền địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho các nông hộ với một số chính sách cần thiết.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNông nghiệp -- Khía cạnh tài chínhvi
dc.subjectNông dân -- Thu nhậpvi
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo-Duc-Phu.pdf1,59 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.