Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19293
Nhan đề: Quản trị Marketing
Tác giả: Trương, Đình Chiến
Từ khoá: Quản trị Merketing
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Kinh tế Quốc dân
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19293
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quan-tri-Marketing.pdf6,2 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.