Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19292
Nhan đề: Quản lý khách sạn: Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam
Tác giả: Tổng cục du lịch
Từ khoá: Khách sạn -- Quản lí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19292
Bộ sưu tập: Nhà hàng - Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quan-ly-khach-san.pdf7,15 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.