Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19290
Nhan đề: Quản lý tài chính công: Giáo trình
Tác giả: Dương, Đăng Chinh (Ch.b)
Phạm, Văn Khoan (ch.b)
Từ khoá: Tài chính công -- Quản lí
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tài chính
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19290
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Quan-ly-tai-chinh-cong-P.1.pdf6,03 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
GT-Quan-ly-tai-chinh-cong-P.2.pdf12,32 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.