Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19289
Nhan đề: Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Phạm, Quang Trung
Từ khoá: Doanh nghiệp -- Quản trị tài chính
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19289
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-P.2.pdf17,31 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
GT-Quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-P.1.pdf9,06 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.