Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19164
Nhan đề: Mechanics of Materials
Tác giả: Vable, Madhukar
Từ khoá: Mechanics of Materials
Vật liệu cơ học
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Michigan Technological University
Trích dẫn: 2nd ed
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19164
Bộ sưu tập: Công nghệ cơ khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MechanicsMaterials.pdf35,63 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.