Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19158
Nhan đề: Điều khiển Robot công nghiệp (Sách dùng cho giảng dạy ở các trường Đại học kỹ thuật)
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Tiến
Từ khoá: Robot công nghiệp -- Điều khiển
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19158
Bộ sưu tập: Công nghệ cơ khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dieu-khien-robot-cong-nghiep.pdf27,95 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.