Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19063
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNghiêm, Phúc Hiếu-
dc.date.accessioned2018-07-23T07:10:03Z-
dc.date.available2018-07-23T07:10:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19063-
dc.description5 trvi
dc.description.abstractKhởi nghiệp kinh doanh sẽ là một trong những yêu cầu của thời đại mới - một kỷ nguyên được gọi là xã hội của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa hay nói cách khác là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, sự phát triền của các trường học khởi nghiệp kinh doanh giống như hạt nhân của khoa học công nghệ và quá trình vận dụng kiến thức có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, xuất hiện một số những rào càn khó khăn, trong đó bao gồm những rào cản về mặt giáo dục và nghiên cứu, điều kiện tài chính, xã hộị, văn hóa, sự thiếu gắn kết giữa trường học với cộng đồng và sự phát triển của công nghệ thông tin. Bài viết với mục tiêu đem lạị những kiến thức sơ khởi về đề tài tinh thần khời nghiệp và trường học khời nghiệp kinh doanh cũng như một só vấn đề lên quan như định nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của quá trình tạo ra các trường học cho nhà khởi nghiệp tương lai và nhận diện các rào cản đối với các trường học khởi nghiệp, nhận diện các thử thách mà các trường phải đối mặt trong quá trình hình thành phát triển. Kết thúc bài viết là thảo luận và kết luận, các kiến nghị giúp cho sự phát triển mang tính bền vững của các trường học khời nghiệp.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherKhoa học kỹ thuậtvi
dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội nghị giáo dục;tr. 9-13-
dc.subjectCông nghiệp 4.0vi
dc.subjectKhởi nghiệpvi
dc.titleGiáo dục khởi nghiệp và trường học khởi nghiệp kinh doanh hướng tiếp cận mới trong thời đại 4.0vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghiemPhucHieu.pdf448,16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.