Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19061
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Thu Phương-
dc.date.accessioned2018-07-18T03:55:27Z-
dc.date.available2018-07-18T03:55:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn978-604-73-5980-6-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19061-
dc.description.abstractKhoảng 10 năm trước, cụm từ “chuỗi cung ứng” hay “quản trị chuỗi cung ứng” hiếm khi được tìm thấy trong câu chuyện của các nhà quản lý. Họ chỉ dùng thuật ngữ “logistics” hay “vận tải” đế mô tả dòng chảy của hàng hóa hoặc dịch vụ. Ngày nay, các CEO trên khắp thế giới đã đặt yếu tố quản trị chuỗi cung ứng lên hàng đầu. Khi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến sự thống trị của thị trường và lòng tin của khách hàng. Quản-trị chuỗi cung ứng tốt không chỉ làm cho các công ty đạt được lợi nhuận cao mà còn giúp họ vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành và phát triển bền vững hơn. Du lịch là một trong những ngành chủ lực của nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nó cũng là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ những đánh giá của khách hàng. Tuy nhiên, những nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành du lịch còn rất hạn chế. Phạm vi của bài viết cung cấp một số kiến thức nền tảng về chuỗi cung ứng du lịch, mối quan hệ giũa đặc điếm ngành du lịch và các nội dung của quản trị chuỗi cung ứng ngành du lịch. Bài viết cũng trình bày những thách thức mà quản trị chuỗi cung ứng du lịch phải đối mặt trong bổi cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.vi
dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 99-108-
dc.subjectQuản trị chuỗi cung ứngvi
dc.subjectDu lịchvi
dc.titleQuản trị chuỗi cung ứng du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0vi
dc.title.alternativeTourism supply chain managemen in industrial revolution 4.0vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-Thu-Phuong.pdf677,66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.