Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19046
Nhan đề: Kỹ thuật điện tử
Tác giả: Lê, Phi Yến
Lưu, Phú
Nguyễn, Như Anh
Từ khoá: Kỹ thuật điện tử
Điện tử học
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19046
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Kythuat-dientu.pdf14,46 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.