Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19023
Nhan đề: Accounting Information Systems
Tác giả: Romney, Marshall B.
Steinbart, Paul John
Từ khoá: Accounting
Kế toán
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Pearson Education
Trích dẫn: 13th Ed
Mô tả: 735 tr
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19023
ISBN: 978-0-13-342853-7
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Accounting-Information-Systems.pdf17,94 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.