Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19019
Nhan đề: Toán học cao cấp - Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số
Tác giả: Nguyễn, Đình Trí (ch.b)
Tạ, Văn Đĩnh
Nguyễn, Hồ Quỳnh
Từ khoá: Toán cao cấp
Toán giải tích
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Giáo dục
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 9
Mô tả: 276 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19019
Bộ sưu tập: Toán học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Toan-cao-cap-T3.pdf12,91 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.