Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19017
Nhan đề: Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 2: Tính toán và thiết kế (Giáo trình dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Kỹ thuật hoá học của các trường đại học kỹ thuật)
Tác giả: Nguyễn, Hữu Tùng
Từ khoá: Công nghệ hoá học
Tách hỗn hợp
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội
Trích dẫn: Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sung.
Mô tả: 565 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19017
ISBN: 9786049110146
Bộ sưu tập: Viện KT&KTB

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ky-thuat-tach-hon-hop-nhieu-cau-tu-T.2.pdf13,79 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.