Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18981
Title: 30 giây ma thuật trong diễn thuyết
Authors: Sedniev, Andrii
Keywords: Kỹ năng giao tiếp
Issue Date: 2017
Publisher: Lao động
Abstract: Dù bạn làm việc gì đi nữa, bạn cũng đều gặp phải những tình huống buộc bạn phải ứng khẩu, và thành công trong cuộc sống có thể được quyết định bởi kỹ năng đối đáp, ứng khẩu của bạn. Những người ứng khẩu giỏi vô cùng thành công với các bài phỏng vấn truyền hình, các mục Hỏi & Đáp, các buổi tiếp xúc, hay thậm chí là những bài phát biểu có chuẩn bị. Khán giả thích những diễn giả có khả năng thể hiện ngay tức thì mà không cần tới kịch bản. Những người có khả năng có thể nói mà không chuẩn bị trước là những người giao tiếp vượt trội, họ sáng tạo hơn, có cuộc sống linh động và thú vị
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18981
Appears in Collections:Kĩ năng mềm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-giay-ma-thuat-trong-dien-thuyet.pdf569,61 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.