Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16284
Nhan đề: Inheritance and Innovation in a Colonial Language
Tác giả: William Jennings
Stefan Pfander
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16284
Định danh khác: 978-3-319-61952-1
Bộ sưu tập: Linguistic

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-61952-1.pdf2,38 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.