Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)-
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Thi-
dc.date.accessioned2017-08-10T09:43:41Z-
dc.date.available2017-08-10T09:43:41Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16120-
dc.description144 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanhvi
dc.subjectKế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệpvi
dc.titleKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỳ Nguyên: Khóa luận tốt nghiệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Anh-Thi.pdf8,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.