Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16103
Title: Giải một bài toán trên máy tính như thế nào? Tập ba: Tiếp cận trí tuệ nhân tạo
Authors: Hoàng, Kiếm
Keywords: Thuật toán
Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2004
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giải quyết các vấn đề-bài toán bằng biểu diễn tri thức, máy học, mạng Neural nhân tạo và các kĩ năng xây dựng các hệ chương trình thông minh giải các vấn đề-bài toán ngày càng đa dạng
Description: 188tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16103
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-mot-Bai-toan-tren-may-tinh-như-the-nao-T3.pdf5,96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.