Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16102
Title: Giải một bài toán trên máy tính như thế nào? - Tập hai: Tiếp cận thuật giải (Các phương pháp tìm kiếm lời giải)
Authors: Hoàng, Kiếm
Keywords: Thuật toán
Thuật giải
Phương pháp thử
Issue Date: 2003
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ hai
Abstract: Các phương pháp thử sai. Ngẫu nhiên và thuật giải di truyền. Thuật giải heuristic
Description: 231tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16102
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-mot-Bai-toan-tren-may-tinh-như-the-nao-T2.pdf7,93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.