Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16101
Title: Giải một bài toán trên máy tính như thế nào? - Tập một: Tiếp cận thuật toán
Authors: Hoàng, Kiếm
Keywords: Thuật toán
Thuật toán và giải thuật
Issue Date: 2003
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ hai
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vấn đề bài toán, thuật toán, thuật giải toán và trình bày việc giải bài toán theo cách tiếp cận thuật toán, chuyển đổi các thuật toán theo những phương pháp truyền thống thành chương trình máy tính
Description: 289tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16101
Appears in Collections:Toán học
Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai-mot-Bai-toan-tren-may-tinh-như-the-nao-T1.pdf9,5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.