Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16061
Nhan đề: Giáo trình Kiểm toán
Tác giả: Phan, Trung Kiên
Từ khoá: Kiểm toán -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Giáo dục
Mô tả: 300 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16061
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-kiem-toan.pdf9,83 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.