Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16060
Nhan đề: Bài tập Kiểm toán
Tác giả: Trần, Thị Giang Tân
Từ khoá: Kiểm toán -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Trích dẫn: 2nd ed.
Mô tả: 293 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16060
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
sach-BT-kiem-toan.pdf6,71 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.