Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16058
Nhan đề: Nguyên lý kế toán: Lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm bài tập và bài giải
Tác giả: Trần, Phước
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Thống kê
Mô tả: 220 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16058
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-nguyen-ly-ke-toan.pdf11,43 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.