Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16057
Nhan đề: Giáo trình kế toán máy
Từ khoá: Kế toán máy -- Phần mềm Misa
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin Hà Nội
Mô tả: 209 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16057
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Giao-trinh-ke-toan-may.pdf4,67 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.