Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16056
Nhan đề: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: Đồng, Thị Vân Hồng
Từ khoá: Kế toán hành chính sự nghiệp -- Giáo trình
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao Động Hà Nội
Mô tả: 217 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16056
Bộ sưu tập: Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Gt-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-Dong-Hong.pdf7,43 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.