Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16055
Nhan đề: An Introduction to English Syntax
Tác giả: Miller, Jim
Từ khoá: English language -- Sentences
English language -- Syntax
Anh ngữ -- Câu
Anh ngữ -- Cú pháp
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Edinburgh University Press
Mô tả: 206 p.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16055
ISBN: 0748612548
074861253X
Bộ sưu tập: Anh ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
An-introduction-to-english-syntax-1.pdf1,17 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.